Home » Leden » Noord limburgs open atelier »

Noord limburgs open atelier

Noord-Limburgs Open Atelier vzw

Open Atelier bestaat al meer dan 15 jaar als een project dat jongeren door middel van praktijkervaring wil voorbereiden op een tewerkstelling in het bedrijfsleven. Open Atelier groeide inmiddels uit tot een ruimer werkervaringsproject dat zich behalve op deeltijds lerenden ook richt tot langdurig werkzoekenden en leefloners. Open Atelier werkt zelf als een echt bedrijf en voert opdrachten uit voor omliggende bedrijven. Technische en sociale vaardigheden kunnen daardoor op een realistische manier getraind worden. Open Atelier helpt ook begeleiden naar werk en zet sterke doorstromingsresultaten neer.

Diensten: 
job- en taalcoaching
loopbaanbegeleiding
werkervaring, werkplekleren en werkplekstages
werkinleving jongeren

Aanbod voor werkzoekenden en werknemers

 • Werkplekleren
  • Werkervaring
   -> Leerwerkbedrijf: Limburgs Leerwerkbedrijf (interne partner)
  • Begeleiding art.60
  • Brugprojecten
  • Instapstages

Aanbod voor werkgevers

 • Training en vorming op de werkvloer
 • Geletterdheid
 • Basis ICT
 • Sollicitatietraining

Extra informatie

 • Partner van Jobkanaal
 • Beschikt over een diversiteitsplan
 • Beschikt over het kwaliteitslabel ESF