natuurwerk vzw

Logo Natuurwerk

De natuur van morgen, daar maken we nu werk van. Natuurwerk vzw wil via kwalitatief en ecologisch natuurbeheer, bosbeheer, landschapszorg en groenbeheer, duurzame tewerkstelling realiseren voor kansengroepen. De werken worden verspreid over de ganse provincie Antwerpen uitgevoerd. We doen dit enerzijds binnen werkervaring, waarbij een jaar lang via opleiding en begeleiding gewerkt wordt aan doorstroom naar een reguliere tewerkstelling. Anderzijds bieden we loopbanen aan via LDE (Lokale Diensten Economie), binnen een vaste tewerkstelling bij Natuurwerk vzw.

natuurwerk vzw

werkervaring en werkplekleren

Aanbod voor werkzoekenden en werknemers

 • Werkplekleren
  • Werkervaring
   • Interne partner LWB: Natuurwerk vzw
   • Externe partner LWB: vzw WEB
 • Begeleiding art. 60
  -> zonder bijkomende financiering (5 VTE’s)

Extra informatie

 • Beschikt over een diversiteitsplan
 • Beschikt over het ESF kwaliteitslabel
 • Werkt regelmatig samen met de sectorfondsen:
  • VIVO
  • Sociale Maribel
  • EDU+