Mentor vzw

Mentor vzw

Mentor versterkt de competenties van werkzoekenden en werknemers én ondersteunt werkgevers in het uitbouwen van een duurzaam loopbaanbeleid.

Daartoe

  • Inspireren én adviseren we organisaties vanuit onze expertise in het coachen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
  • Creëren we vanuit een warm contact met werkgever én werknemer een vernieuwende aanpak in de uitdagingen en vraagstukken die met elke fase van de loopbaan gepaard gaan.
Diensten: 
competentieversterkende acties en opleiding
job- en taalcoaching
loopbaanbegeleiding
outplacement
werkervaring, werkplekleren en werkplekstages