Landelijke Thuiszorg

Logo Landelijke Thuiszorg

Landelijke Thuiszorg is een erkende dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg. Haar missie is thuiszorg te bieden aan zorgbehoevende personen, waarvoor een hulpvraag is gesteld, zodat zij zo lang mogelijk comfortabel thuis kunnen blijven wonen. Hierbij is er bijzondere aandacht voor: - de meest zorgbehoevende personen - de minst begoede en kansarme personen De basiswaarden die deze zorg inspireren zijn autonomie, verbondenheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Bovendien erkent Landelijke Thuiszorg de mantelzorger als volwaardige partner in de zorg. Deel uitmakend van Ons, heeft Landelijke Thuiszorg een bijzondere band met het platteland en de zorg voor en door vrouwen. Om haar missie in daadkracht om te zetten en om haar prioriteiten te duiden, werkt Landelijke Thuiszorg jaarlijks doelstellingen en acties uit die binnen een vijfjaarlijks referentiekader van 7 krachtlijnen passen. Landelijke Thuiszorg heeft eigen opleidingscentra waar opleidingen tot verzorgende/zorgkundige ingericht worden. Landelijke Thuiszorg maakt deel uit van Ons

Landelijke Thuiszorg

opleiding
werkervaring en werkplekleren
job- en taalcoaching

 Aanbod voor werkzoekenden en werknemers

 • Opleidingen en competentieversterkende acties
  • Polyvalent verzorgende/zorgkundige
 • Erkend als testcentrum voor het ervaringsbewijs polyvalent verzorgende/zorgkundige
 • Coaching
  • Taalcoaching op de opleidingsvloer
  • Persoonlijke Ontwikkelingstrajecten (POT’s)
 • Werkplekleren
  • Begeleiding Artikel 60
  • Projecten in Lokale Diensten Economie

Extra informatie

 • Partner van Jobkanaal
 • Beschikt over een diversiteitsplan
 • Beschikt over een kwaliteitslabel
 • Heeft een specifiek aanbod 50+
 • Werkt samen met sectorfondsen