Kopa De Nieuwe Volmacht

Logo Kopa

KOPA (Kans OP Arbeid) is een samenwerkingsverband van acht opleidingsprojecten verspreid over Vlaanderen. Kopa begeleidt in Vlaanderen werkzoekenden en werknemers uit de kansengroepen naar duurzame tewerkstelling. We doen dit vanuit een streven naar solidariteit, rechtvaardigheid, democratie en gelijkheid. Zo zetten we ons elke dag in om elke klant maximale kansen te bieden op de arbeidsmarkt. Door het aanbieden van hoogstaande beroepsopleidingen zet KOPA zich in voor de duurzame herinschakeling van kansengroepen op de arbeidsmarkt. De vzw Kopa De Nieuwe Volmacht is ontstaan in de schoot van het ABVV, en maakt nog steeds deel uit van de interprofessionele werking en de dienstverlening van het ABVV Mechelen+Kempen. KOPA De Nieuwe Volmacht (DNV) is ingebed in een dubbele structuur met een eigen rapporteringlijn. Binnen de regio Mechelen+Kempen situeert KOPA DNV zich vooral in het werkingsgebied van het arrondissement Mechelen. Daarnaast valt Kopa DNV ook onder de Kopa-koepel met een landelijk secretariaat en een landelijke coördinatie in Brussel. Werking en taken: Gedurende ons 25-jarige bestaan heeft onze organisatie heel wat expertise opgebouwd om specifieke doelgroepen doorheen de verschillende transities in de loopbaan kansen te geven en te activeren. Ons aanbod van acties kenmerkt zich door een permanente inzet voor innovatie en kwaliteitsbewaking. Vanuit een innovatieve benadering voor een efficiënte begeleiding zijn ook nieuwe instrumenten en methodieken gegroeid. Zo is geleidelijk de klemtoon komen te liggen op het coachen van werknemers tijdens hun eerste maanden van de tewerkstelling en de taalondersteuning op de opleidingsvloer. Een essentieel element dat dagdagelijks als een rode draad doorheen al deze acties loopt is samenwerking met verschillende partners, zoals VDAB-competentiecentra, lokale overheden, onderwijs, welzijnspartners, werkgevers en ander arbeidsmarktactoren. Maatschappelijke meerwaarde: Als Kelchtermansproject voeren we arbeidsmarktgerichte opleidingen uit die een schakelfunctie vervullen naar duurzame tewerkstelling of naar een verdere, finaliteitgerichte opleiding. Via een uiteenlopend opleidingsaanbod (social profit, verkoop, ..) kunnen laaggeschoolde, langdurige werkzoekenden hun kansen op de arbeidsmarkt versterken. Competentiedenken wordt nu steeds meer als referentiekader gebruikt in het werken met kansengroepen. Dit gebeurt vanuit de achterliggende visie dat groei- en ontwikkelingskansen van mensen zoveel mogelijk gestimuleerd moeten worden om een vlotte overgang naar de arbeidsmarkt te kunnen realiseren. Het competentiedenken is een dynamisch gegeven doorheen het traject. Ook diversiteit is op drie wijzen in onze werking ingebed: in de aard van onze activiteiten, in onze doelgroepenbenadering en in onze methodieken. Taalcoaching, begeleiding laaggeletterdheid en studiebegeleiding zijn belangrijke instrumenten om de slaagkansen van werkzoekenden in opleiding te verhogen. Commerciële prospectie en het actief benaderen van werkgevers, HR-managers en bedrijfsleiders vormen een steeds belangrijker onderdeel van het takenpakket. 

Kopa De Nieuwe Volmacht

opleiding
job- en taalcoaching

Aanbod voor werkzoekenden en werknemers

 • Opleidingen (allen Kelchtermansprojecten)
  • Ingroei Social Profit
  • Beroepsgerichte opleiding Verkoop en vooropleiding verkoop voor anderstaligen
  • Algemene arbeidscompetenties remidierend rekenen in de opleidingen bouw, lassen, klusjesmannen, Hout bij VDAB competentiecentrum Mechelen
  • Sollicitatietraining, begeleiding, studiebegeleiding, laaggeletterdheid en taalcoaching op de opleidingsvloer in diverse opleidingen Social Profit
  • Jobcoaching en taalcoaching met VIA- en gescomiddelen
 • Coaching
  • Job- en taalcoaching op de werkvloer
   -> gefinancierd met VIA-middelen en met gesco
  • Taalcoaching op de opleidingsvloer

Aanbod specifiek voor werkgevers

 • Training en vorming op de werkvloer:
  • sollicitatietraining art. 60’ers

Extra informatie

 • Partner van Jobkanaal
 • Beschikt over een ESF kwaliteitslabel