Kopa Limburg

Logo Kopa

De naam KOPA staat voor Kans Op Arbeid. KOPA is een vzw, specifiek opgericht om de mogelijkheden van werkzoekenden op de arbeidsmarkt te vergroten. Onze opleidingen en begeleidingen richten zich tot specifieke doelgroepen: personen van allochtone origine, 50-plussers, kortgeschoolden, en personen met een arbeidshandicap.

Via opleiding, begeleiding en coaching versterken we hun zelfredzaamheid op de arbeidsmarkt. We vertrekken hierbij vanuit het individu met zijn/haar interesses en basiscompetenties. Deze competenties worden uitgebreid op vlak van (zelf)kennis, vaardigheden, houdingen en attitudes. Hierdoor verhogen we de kans op duurzaam en kwalitatief werk. Daarnaast ondersteunen we werknemers via job- of taalcoaching tijdens hun eerste jaar van tewerkstelling.

Kopa Limburg

opleiding
werkervaring en werkplekleren
job- en taalcoaching

Aanbod voor werkzoekenden en werknemers

 • Opleidingen / competentieversterkende acties
  • Finaliteitsopleiding verkoop
  • Oriënterende opleiding voor jongeren -25 “zappen naar je toekomst”
  • Oriënterende opleiding +30
  • Modules op maat (communicatie, werkhoudingen, solliciteren, mobiliteit…)
 • Ervaringsbewijs
  • Verkoop
 • Coaching
  • Job- en taalcoaching op de werkvloer
  • Jobmatching
 • Werkplekleren
  • Begeleiding art. 60

Aanbod voor werkgevers

 • Training en vorming op de werkvloer:
  Visie & missie, coach de coach, communicatie en leiderschapsstijlen

Extra informatie

 • Beschikt over een diversiteitsplan
 • Heeft een erkenning bij het Federaal Sectorfonds Dienstencheques voor job- en taalcoaching
 • Beschikt over het ESF-kwaliteitslabel
 • Werkt regelmatig samen met sectorfondsen: provincie