IPW vzw

IPW vzw

De groep IPW vzw (Integratieprojecten Welzijn en Werkgelegenheid) richt zich in eerste instantie naar personen met een handicap. De basisgedachte is gelijke kansen voor iedereen.

IPW vzw is de koepelvereniging voor volgende dochterverenigingen:

 • de sociale werkplaats JOMI vzw (Jobs & Milieu).

 

Diensten: 
competentieversterkende acties en opleiding
werkervaring, werkplekleren en werkplekstages

Aanbod voor werkzoekenden en werknemers

 • Opleidingen en competentieversterkende acties
  • niet-getenderde actie op vraag van klanten
 • Coaching
  • Trajectbegeleiding
  • Persoonlijke Ontwikkelingstrajecten (POT’s)
  • Andere:
   • zorg- en empowermentbegeleiding
 • Werkplekleren
  • penhouder Groep INTRO

Aanbod voor werkgevers

 • Training en vorming op de werkvloer

Extra informatie

 • Beschikt over het ESF-kwaliteitslabel