IPW vzw

IPW vzw

De groep IPW vzw (Integratieprojecten Welzijn en Werkgelegenheid) richt zich in eerste instantie naar personen met een handicap. De basisgedachte is gelijke kansen voor iedereen.

IPW vzw is de koepelvereniging voor volgende dochterverenigingen:

 • ATO vzw (Adviesbureau Toegankelijke Omgeving)
 • DIT vzw (Diversiteit in Tewerkstelling)
 • de sociale werkplaats JOMI vzw (Jobs & Milieu).

Het aanbod van DIT vzw is gericht op mensen uit de kansengroepen die op zoek zijn naar een geschikte opleiding of job. DIT vzw is eveneens werkervaringspromotor in de groensector en partner in het leerwerkbedrijf Waas en Dender. DIT vzw is ook zorg- en empowermentpartner binnen de Tender Activering Zorgbegeleiding

Diensten: 
competentieversterkende acties en opleiding
werkervaring en werkplekleren
werkinleving jongeren

Aanbod voor werkzoekenden en werknemers

 • Opleidingen en competentieversterkende acties
  • niet-getenderde actie op vraag van klanten
 • Coaching
  • Trajectbegeleiding
  • Persoonlijke Ontwikkelingstrajecten (POT’s)
  • Andere:
   • zorg- en empowermentbegeleiding
 • Werkplekleren
  • interne partner LWB: Waas & Dender

Aanbod voor werkgevers

 • Training en vorming op de werkvloer

Extra informatie

 • Partner van Jobkanaal
 • Beschikt over het ESF-kwaliteitslabel