Hergebruikentrum Limburg

Logo De Kringwinkel West Limburg

Het hergebruikcentrum is een leerwerkbedrijf. Wij bieden werkervaring en inschakeling aan werkzoekenden (wep+ statuut) naar een regulieren tewerkstelling moeilijk verloopt. Enerzijds doen werkzoekenden in een reële werkomgeving de technische kennis, werkattitudes en ervring op die zij nodig hebben om hun kansen op de reguliere abeidsmarkt te vergroten. Anderzijds krijgen zij coaching in de ontwikkeling van hun generieke competenties die zij eveneens nodig hebben om hun kansen op de reguliere arbeidsmarkt te vergroten.

Verder ondersteunen wij de werkzoekenden na hun werkervaring in hun zoektocht naar werk. Een vergelijkbaar traject is mogelijk voor werknemers met het statuut art. 60. Andere activiteiten behelzen tewerkstelling in de sociale werkplaats van de Kringwinkel West-Limburg en arbeidszorg.

Hergebruikentrum Limburg

werkinleving voor jongeren
opleiding
werkervaring en werkplekleren
loopbaanbegeleiding
job- en taalcoaching

Aanbod voor werkzoekenden en werknemers

 • Opleidingen en competentieversterkende acties
  • Coaching via competentieprofielafnames
  • Sollicitatietraining
  • Diverse andere opleidingen op maat van de medewerker: veiligheid, communicatie, taalvaardigheid, PC, ...
 • Coaching
  • Trajectbegeleiding
  • Persoonlijke Ontwikkelingstrajecten (POT’s)
 • Werkplekleren
  • Werkervaring -> Leerwerkbedrijf: Limburgs Leerwerkbedrijf (interne partner)
  • Begeleiding art.60
  • Brugprojecten

Extra informatie

 • Partner van Jobkanaal
 • Beschikt over een diversiteitsplan
 • Beschikt over het kwaliteitslabel ESF
 • Werkt samen met sectorfondsen