Home » Leden » groep intro Vlaams Brabant

groep intro Vlaams Brabant

Logo Groep Intro Vlaams Brabant

Groep INTRO vzw is een organisatie voor opleiding, werkervaring, coaching, trajectbegeleiding, vorming en is sinds 1992 actief in de regio Halle-Vilvoorde. Groep INTRO stelt zich tot doel om personen uit de kansengroepen te ondersteunen in het verwerven en versterken van hun competenties. Doelgroep zijn maatschappelijk kwetsbare jongeren en volwassenen, laaggeschoolde werkzoekenden en werkenden, leefloners, herintreders, laaggeschoolde anderstaligen, ...

Het werkervaringsproject (fietsateliers, mobiele renovatieploegen, poetsploeg, ...) heeft als doel mensen sterker te maken en kansen op tewerkstelling te verhogen. De projecten in kader van sociale economie bieden mogelijkheden tot een meer “duurzame” tewerkstelling, met ondersteuning naar doorstroom (klusploeg, de Fietspunten, het Bike&Mail-project, energiesnoeiers, dakisolatie).Via de opleidingen, vormingen op maat en jobcoaching worden mensen uit de kansengroepen ondersteund bij het verwerven van competenties nodig voor het vinden, behouden of verbeteren van de kwaliteit van de tewerkstelling.

Onze troef is dat we op vraag en op maat kunnen werken. Bij de trajectbegeleiding van Groep INTRO wordt voor iedere deelnemer een individueel traject op maat uitgetekend, op basis van de interesses, vaardigheden, motivatie en kennis van de werkzoekende.

Groep INTRO heeft ook nog een specifieke werking voor maatschappelijk kwetsbare jongeren, waar het accent ligt op vorming in het kader van zelfontplooiing, opnemen van verantwoordelijkheid, persoonlijke groei (o.a. Time-Out-project, voor jongeren die dreigen van school gestuurd te worden). 

groep intro Vlaams Brabant

werkinleving voor jongeren
opleiding
werkervaring en werkplekleren
job- en taalcoaching

Aanbod voor werkzoekenden en werknemers

 • Opleidingen en competentieversterkende acties
  • Professionele schoonmaaktechnieken
  • Hovenier
  • Vormingen op maat voor OCMW’s:
   • Voortrajecten Nederlands voor art.60’ers
   • Attitudeversterkende opleidingen
 • Coaching
  • Trajectbegeleiding
 • Werkplekleren
  • Werkervaring
   -> Leerwerkbedrijf Halle-Vilvoorde (interne partner)
  • Begeleiding art.60
  • Werkvloerbegeleiding (Oproep Uitstroom Sociale Economie)

Aanbod voor werkgevers

 • Training en vorming op de werkvloer voor
  • Beschutte werkplaatsen
  • Dienstenchequebedrijven
  • OCMW’s

Extra informatie

 • Partner van Jobkanaal
 • Erkenning bij het Federaal Sectorfonds Dienstencheques voor
  • job- en taalcoaching
 • Beschikt over het kwaliteitslabel ESF
 • Werkt samen met volgende sectorfondsen
  • FCBO
  • VIVO
  • SWF