Groep Intro Limburg

Logo Groep Intro

Groep INTRO vzw, Regio Limburg is een vormingsorganisatie met een kwalitatief vormend aanbod voor mensen uit de kansengroepen en maatschappelijk kwetsbare jongeren en volwassenen, zowel autochtonen als allochtonen. Met het aanbod - dat ervaringsgericht, groepsgericht en persoonsgericht is vanuit een geïntegreerde visie op de mens - wil men de kansen op maatschappelijke en professionele integratie van de doelgroep verhogen.

Groep Intro Regio Limburg wil via empowerment de deelnemers, vanuit het geloof in hun mogelijkheden, krachtiger maken om zelf hun leven in handen te nemen. Empowerment van de deelnemers staat centraal. Groep Intro vzw regio Limburg is actief in de werksoorten: trajectbegeleiding, opleiding, deeltijds leren en werken, vorming in de vrije tijd.

Groep Intro Limburg

werkinleving voor jongeren
opleiding
werkervaring en werkplekleren
job- en taalcoaching

Aanbod voor werkzoekenden en werknemers

 • Opleidingen en competentieversterkende acties
  • TIBB 2: traject intensieve bemiddeling en begeleiding
  • Oriënterende trajectbegeleiding
  • Trajecten voor personen actief in een art.60
  • Sollicitatietrainingen
  • Assertiviteitstraining
  • Opleidingen communicatie, omgaan met stress op de werkvloer, ...
  • Opleiding particuliere poets
 • Coaching
  • Trajectbegeleiding
  • Voortrajecten
  • Persoonlijke Ontwikkelingstrajecten (POT’s)
 • Werkplekleren
  • Begeleiding art.60

Extra informatie

 • Partner van Jobkanaal
 • Beschikt over een diversiteitsplan
 • Beschikt over het kwaliteitslabel ESF
 • Werkt samen met volgende sectorfondsen:
  • FCBO
  • SWF