Groep Intro Kortrijk

Logo Groep Intro West Vlaanderen

Groep INTRO is een organisatie voor vorming, onderwijs, opleiding, trajectbegeleiding, jobcoaching, werkervaring en sociale economie.

De organisatie stelt zich als doel mensen, die moeilijk hun weg vinden in onze samenleving, te ondersteunen in het verwerven en het versterken van hun competenties. Zo kunnen zij als persoon sterker worden en volwaardig deelnemen aan de samenleving.

Groep INTRO is actief sinds 2006 in de vijf Vlaamse provincies en Brussel.