Grijkoort begeleid werk

Logo Grijkoort

Grijkoort-Begeleid Werk is een opleidings-, begeleidings- en tewerkstellingscentrum voor werkzoekenden met verminderde mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Grijkoort-Begeleid Werk wil werkzoekenden opleiden, begeleiden en vooral voorbereiden naar een tewerkstelling in het normaal economisch circuit, openbare diensten en de sociale profit.

Tot de doelgroep behoren onder meer laaggeschoolde, langdurig werkzoekenden, allochtonen, leefloners en vrouwen.

De werkvorm baseert zich voornamelijk op de leerwerkmethode. Via een reële werksituatie wordt het beroep in zijn werkelijke context aangeleerd. Naast de technische opleiding, is er ruim aandacht voor vorming, sollicitatiebegeleiding en individuele begeleiding.

Grijkoort-Begeleid werk is actief in Sociaal restaurant, Strijkwinkel en Leerwerkbedrijf. Sinds juni 2012 is de werking uitgebreid met een afdeling Sociaal Kruidenier “ KABOES”.

Daarnaast is zusterorganisatie Grijkoort-Werkplaats erkend als sociale werkplaats voor groenonderhoud, renovatiewerken en arbeidszorg.

Grijkoort begeleid werk

opleiding
werkervaring en werkplekleren

Aanbod voor werkzoekenden en werknemers

 • Opleidingen / competentieversterkende acties
  • Keukenmedewerker ism Job&Co (Tender)
 • Werkplekleren
  • Werkervaring
   • Interne partner LWB: LWB Zuid-Oost-Vlaanderen
  • Begeleiding art. 60
   • zonder bijkomende financiering (10 VTE’s)

Extra informatie

 • Partner van Jobkanaal
 • Beschikt over het EFQM-kwaliteitslabel
 • Werkt regelmatig samen met de sectorfondsen Horeca