Ecoso

Ecoso

Ecoso vzw streeft naar mensontwikkeling en tewerkstelling.

Diensten: 
competentieversterkende acties en opleiding
loopbaanbegeleiding
werkervaring, werkplekleren en werkplekstages
werkinleving jongeren

Ecoso vzw streeft naar een duurzame ontwikkeling en tewerkstelling voor laaggeschoold en langdurig werkzoekenden, mensen met een arbeidshandicap of mensen die om persoonlijke of maatschappelijke redenen niet in het reguliere arbeidscircuit terecht kunnen.  Ecoso vzw heeft hier een duidelijke visie over hoe ze deze opdracht in de praktijk wil realiseren.  Via begeleide tewerkstelling kunnen deze mensen groeien, zich ontplooien en verder doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt.