de vlaspit

De Vlaspit Opleiding en Werkervaring vzw

De kernopdracht van De Vlaspit bestaat uit het ondernemen van acties die bijdragen tot het welzijn en de maatschappelijke integratie van kansengroepen, en meer bepaald van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

In het werkervaringsproject van de Vlaspit krijgen medewerkers 1 jaar de kans om onder begeleiding ervaring op te doen in bepaalde werksoorten en zich hierin verder te bekwamen. Na dit jaar werkervaring is het de bedoeling dat deze medewerkers kunnen doorstromen naar het reguliere arbeidscircuit, om zo hun situatie fundamenteel te kunnen verbeteren.

Meer concreet zijn er twee werkervaringsploegen gericht op binnen- en buitenonderhoud en een afdeling administratie:

 • De poetsploeg onderhoudt waardevol patrimonium, openbare ruimtes, burelen en keukens & sanitair, dit op vraag van openbare diensten en vzw’s.
 • De groenploeg onderhoudt parken, tuinen en publieke buitenruimtes en voeren reinigingswerken en kleine herstellingswerken uit in buitenruimtes, ook op vraag van openbare diensten en vzw’s.
 • De administratie zet zich in op het onthaal en op diverse administratieve taken van De Vlaspit. Ze krijgen een brede administratieve opleiding.

In het realiseren van zijn kernopdracht wil De Vlaspit in de eerste plaats graag een goede werkgever zijn. Maar ook wil De Vlaspit het lokale weefsel in de buurt organisch laten groeien via zijn diverse activiteiten. In de ontwikkeling van zijn activiteiten wil de organisatie garant staan voor het aanbieden van degelijke producten die inspelen op de vraag van de klant en die het resultaat zijn van een sociale, meer rechtvaardige kijk op economie.

Diensten: 
competentieversterkende acties en opleiding
job- en taalcoaching
loopbaanbegeleiding

Aanbod voor werkzoekenden en werknemers

 • Opleidingen en competentieversterkende acties
  • Werkplekleren
  • Cursus Sterk aan het Werk
  • Coachen klantvriendelijkheid
  • Sollicitatietraining
  • Computerlessen
  • Cursus rijbewijs
  • Cursus rijbewijs voor anderstaligen
  • Cursus Nederlands
 • Coaching
  • Trajectbegeleiding
  • Persoonlijke Ontwikkelingstrajecten (POT’s)
  • Sollicitatiebegeleiding
 • Werkplekleren
  • Werkervaring
   -> Leerwerkbedrijf: Oost-Brabant (interne partner)
  • Begeleiding Artikel 60

Aanbod voor werkgevers

 • Training en vorming op de werkvloer
  • Rugsparend werken
  • Veilig werken
  • Omgaan met conflicten
  • Basiscursus begeleiders op de werkvloer
  • POP-opleiding
  • Opleiding poetsproductenkennis
 • HRM-advies en -ondersteuning

Extra informatie

 • Partner van Jobkanaal
 • Beschikt over een diversiteitsplan
 • Beschikt over het kwaliteitslabel ESF