Buurtserivce Werkervaring

Logo Buurtwerk Posthof

Werkervaringsproject met als doel doorstroming naar het NEC, in het bijzonder naar poetsjobs in de verzorgingssector. Buurtservice maakt deel uit van het Leerwerkbedrijf TAO. Buurtservice staat samen met Educar en Steunpunt Tewerkstelling in voor de trajectbegeleiding van de doelgroepwerknemers in de werkervaring. Daarnaast heeft buurtservice een dienstencheque-afdeling

Buurtserivce Werkervaring

opleiding
werkervaring en werkplekleren
loopbaanbegeleiding
job- en taalcoaching

Aanbod voor werkzoekenden en werknemers

 • Opleidingen en competentieversterkende acties
  • uitgebreid opleidingspakket binnen werkervaring
 • Coaching
  • trajectbegeleiding
  • Persoonlijke Ontwikkelingstrajecten (POT's)
 • Werkplekleren
  • Werkervaring: interne partner Leerwerkbedrijf TAO