Argos

Argos vzw

Argos is actief sinds 1995 en werkt voor bijzondere doelgroepen:

 • allochtonen
 • 50-plussers
 • senioren
 • langdurig en laaggeschoolde werklozen
 • arbeidsgehandicapten
 • ex-gedetineerden

De opleidingen, vormingen en werkervaringsprojecten zijn aangepast aan de behoeften van de doelgroep.

Hiervoor zet Argos vormings- en activeringsprojecten op met groepsleren als methodiek. Traject- en individuele begeleiding voor de kansengroepen vormen steeds meer een belangrijk onderdeel van de werking.

Diensten: 
competentieversterkende acties en opleiding
job- en taalcoaching
loopbaanbegeleiding
outplacement
werkervaring, werkplekleren en werkplekstages

Aanbod voor werkenden en werkzoekenden

 • Opleidingen en competentieversterkende acties
  • Opleiding callcentermedewerker - tender
  • Opleiding Nederlands binnen de zorgsector en Nederlands voor technische beroepen - tender
  • Opleidingen ICT voor de inwoners van de stad
  • Cursussen voor omiggende OCMW's en PWA's
  • Nederlands in eigen beheer
 • Coaching
  • Trajectbegeleiding
  • Loopbaanbegeleiding
  • Voortrajecten
  • Outplacement
 • Werkplekleren
  • Werkervaring
   • Interne partner LWB - Werkperspectief - Argos
   • Begeleiding art. 60 - zonder bijkomende financiering (3 VTE's)

Aanbod voor werkgevers

 • Outplacement

Extra informatie

 • Beschikt over een diversiteitsplan
 • Erkenning bij het Federaal Sectorfonds Dienstencheques
 • Beschikt over het ESF-kwaliteitslabel