aPart - De Werf

Logo Apart

Vzw De Werf is een centrum voor persoonlijke ontwikkelingstrajecten voor jongeren tussen de14j en 18j die ingeschreven zijn in een centrum Leren en werken. Het ultieme streefdoel is de band met het onderwijs te behouden of te herstellen en de jongeren terug op het spoor te zetten om door- of terugstroom naar het deeltijds onderwijs mogelijk te maken. Wij bieden deze jongeren een vormingsprogramma rekening houdend met competenties, mogelijkheden en beperkingen.

aPart - De Werf

job- en taalcoaching

Aanbod voor werkzoekenden en werknemers

  • Coaching
  • Persoonlijke Ontwikkelingstrajecten (POT’s)