Agora

Logo Agora vzw

Als onafhankelijke, professionele organisatie voor vorming en begeleiding helpt Agora vzw mensen groeien. De aanpak vertrekt vanuit een integrale benadering van de persoon en zijn/haar situatie en neemt de volledige context waar de persoon deel van uitmaakt mee in het leerproces. Tijdens het leerproces benadrukt Agora vzw het begeleiden naar de ontdekking van de positieve ervaringspunten en op de verdere ontwikkeling van kennis en persoonlijkheid.

Zo streven wij naar een vlottere integratie op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. Het samen leren met en van elkaar typeert onze organisatie en de openheid van onze mensen. Hierbij vinden we respect voor de diversiteit van iedereen en een correcte en transparante benadering van al onze gesprekspartners essentieel.

Wij bieden onze wetenschappelijk  onderbouwde methodieken en knowhow eveneens aan personen die werken of wensen te werken aan de verdere ontplooiing van anderen, aan. De werkwijze is op maat, ervaringsgericht en interactief. Werkgebied: gans Vlaanderen.

Agora

opleiding
werkervaring en werkplekleren

Aanbod voor werkzoekenden en werknemers

 • Opleidingen en compententieversterkende acties
  • Huishoudhulp
  • Zorgassistent
  • Logistiek assistent in ziekenhuizen en psychiatrie
  • Oriëntatie in de social profit
  • Ingroei in de social profit
 • Coaching
  • Trajectbegeleiding
  • Voortrajecten
  • Voor individuen en teams (werknemers)
 • Werkplekleren
  • Brugprojecten

Aanbod voor werkgevers

 • Training en vorming op de werkvloer op maat
 • HRM-advies en -ondersteuning
 • Selectie, screening en/of assessment

Extra informatie

 • Beschikt over een diversiteitsplan
 • Erkenning bij het Federaal Sectorfonds Dienstencheques
 • Beschikt over het kwaliteitslabel ESF
 • Werkt samen met sectorfondsen