ACLVB - Keerpunt vzw - Opleidingscentrum

Logo Keerpunt vzw

Werkzoekenden en werkenden kunnen bij de 'Bijblijfconsulenten' in alle Vlaamse regio's terecht voor advies en ondersteuning in hun zoektocht naar werk. Men kan er terecht met vragen over de verschillende opleidingsmogelijkheden, het opmaken van een CV en een motivatiebrief, combinatie van werk en gezin (vb. tijdskrediet), aanvragen educatief verlof, het opstarten van een eigen zaak, ... Men kan een afspraak maken voor een individueel gesprek of deelnemen aan een van de infosessies over actuele thema's die regelmatig georganiseerd worden. 50+ers die binnenkort een traject bij de VDAB zullen starten bieden we voorbereidende gesprekken aan. Werknemers met loopbaanvragen kunnen terecht bij onze loopbaanbegeleiders. Tijdens een intensief en individueel coachingstraject (min. 4 uur) wordt, met behulp van oefeningen en opdrachten, een antwoord gezocht op de vragen 'wie ben ik', 'wat kan ik' en 'wat wil ik'. Om vervolgens de match te zoeken met de arbeidsmarkt.

ACLVB - Keerpunt vzw - Opleidingscentrum

opleiding
loopbaanbegeleiding
outplacement

Aanbod voor werkzoekenden en werknemers

 • Opleidingen en competentieversterkende acties
  • LVBS: advies en ondersteuning van werkenden en werkzoekenden met extra aandacht voor 50+
  • LBB: werkenden met loopbaanvragen
 • Coaching
  • Loopbaanbegeleiding
  • Outplacement
  • Andere: bijblijf, pre-screening